37. Τι το γράμμα και τι ο αριθμός

37. Τι το Γράμμα και τι ο Αριθμός

( με την βοήθεια της εννοίας του συνόλου )

Ένα σύνολο ορίζεται ως η σύναξη ( συλλογή ) πραγμάτων, από το χώρο των αισθήσεων ή από τον κόσμο της διανόησης, τα οποία είναι καθορισμένα και τέλεια διακεκριμένα μεταξύ τους, που να μπορούν να θεωρηθούν ως μια ολότητα.

Αυτός ο ορισμός μπορεί να μας δώσει καλύτερα την ανάγκη που έχουν τα πράγματα να δηλωθούν ταυτόχρονα διττώς, δια του λόγου και δια του αριθμού.

Δια της ποιότητας (μέσω ονόματος) και δια της ποσότητας (μέσω αριθμού).

Δηλαδή πρέπει στο σύνολο να δηλώσουμε πόσα έχει και ποια έχει, είναι αυτά και τόσα !!!.

Ο εγκέφαλος για να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι της δημιουργίας πρέπει να πληρώσει πρωτίστως το σύνολο με διακεκριμένα ( συνταγμένα από τον αριθμό ) και με καθορισμένα

( μορφοποιημένα -Φ-λογισμένα – ονοματισμένα από τον Λόγο. ) πράγματα .

Διαφορετικά πως θα τα καλέσει για να τα εφοδιάσει με σχέσεις και με πράξεις , ώστε το σύνολο να λειτουργήσει, και να αυτοδιαχειρισθεί.

Ανάγκη λοιπόν, μετά από αυτό είναι το σύνολο να ανελιχθεί σε Ομάδα , Δακτύλιο, Ακεραία Περιοχή, με στόχο να γίνει Σώμα.

Στη Φυλή των ανθρώπων ( ένα ιδιαίτερο σύνολο ) για στοιχεία έχουμε μοναδικά άτομα της “διανόησης και της ύλης” που και αυτά ως μονάδες με ονοματεπώνυμο χρειάζονται να εφοδιασθούν με νόμους – σχέσεις ώστε να γίνει το σώμα της κοινωνίας των ανθρώπων και να μη μένει στην κατάσταση της μάζας του λαού και του όχλου .

Γι” αυτό τόσοι σύλλογοι – ομάδες και προέδροι στη γη , τόσα κράτη, οργανισμοί και ομοσπονδίες. Έτσι ο κόσμος θα μάθει να λέει και να μετρά με ενδιαφέρον τα διάφορα.

Σχολιάστε...