38. Ο θείος Πλάτων

38. Ο θείος Πλάτων γράφει :

…Λογισάμενος ούν εύρισκεν εκ των κατά φύσιν ορατών ουδέν ανόητον του νούν έχοντος όλον όλου κάλλιον έσεσθαί ποτε έργον, νούν δ’ αύ χωρίς ψυχής αδύνατον παραγενέσθαι τω .Δια δη τον λογισμόν τόνδε νούν μεν εν ψυχή, ψυχήν δε εν σώματι ξυνιστάς το παν ξυνετεκταίνετο, όπως ότι κάλλιστον είη κατά φύσιν άριστον τε έργον απειργασμένος.

Μετάφραση : Σκεφθείς λοιπόν εύρε ότι κανένα από τα φύσει ορατά, αν δεν έχει νουν ,δεν θα είναι ποτέ, ως σύνολο , ωραιότερο έργο από ένα άλλο σύνολο το οποίο έχει νουν, και ότι νους πάλιν είναι αδύνατο να γεννηθεί εις κανένα πράγμα χωρίς την ψυχή . Λόγω δε των σκέψεων αυτών ,αφού έθεσε τον νουν εις την ψυχή και την ψυχή στο σώμα, εδημιούργησε το σύμπαν δια να πραγματοποιήσει εν έργο το οποίο να είναι ως προς την φύση του το ωραιότερο και το καλύτερο. (Ι .Ζαχαρόπουλος. )

Όπως γίνεται φανερό, για να φτάσει ο Άνθρωπος να εννοήσει , πρέπει να βρει το κλειδί της ευανάγνωσης, που είναι εγκατεστημένο μέσα του ως αιώνιο και απόλυτο “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ μοντέλο” .

Και ακόμα δια λόγου Πλάτωνος.

Τον μεν ούν ποιητήν και πατέρα τούδε του παντός ευρείν τε έργον και ευρόντα εις πάντας αδύνατον λέγειν !!! …

Σχολιάστε...