41-43. Ανάγνωση σοφού

41. Αφής στιγμής ο Λόγος συνέστησε δια των ιδιοτήτων του το χάος και ανέθεσε εις τον χρόνο να συνεργασθεί με τον χώρο και να εμφανίσουν επί αυτού τα πράγματα, από τότε, εδόθει η άδεια στα όντα να κατασκευάζουν το δικά τους hοuses και να βάζουν μέσα σε αυτό τα δικά τους πράγματα. Mιμούμενοι!!!

42. Ακόμη και αν ένας άνθρωπος μπορέσει να αποστηθίσει όλες της μελέτες των επιστημόνων, να διαβάσει όλα τα βιβλία όλων των βιβλιοθηκών καμένων και μη , και να γίνει γνώστης όλων των ανθρωπίνων ανακαλύψεων και πορισμάτων , ακόμη και τότε, η απόσταση του από ένα σοφό, θα είναι τόση όσο η απόσταση του neaterdal από τον σοφό.

43 . Διότι ο σοφός αναγιγνώσκει και το χάος .

Σχολιάστε...