44. Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Α. ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγώ το κείμενο σου αγγέλλω :

1.  Κάθε γλώσσα , έχει τη δυνατότητα , να απεικονίζει και να δηλώνει κάθε αισθητό και κάθε νοητό, προφορικώς η γραπτώς.

(ήχος, φως, πράγμα, έννοια και ιδέα).

Η δήλωση αυτή είναι αληθής και όχι κατά συνθήκη ( συμβατική )

Eάν η γλώσσα σου ήταν συμβατική τότε:

α) Ο χώρος των ιδεών θα ήταν άγνωστος και εσύ, φίλε επισκέπτα, αν-ίδεος.

β) Ο άνθρωπος που έχει στερηθεί του αγαθού, της οράσεως, η της ακοής θα αδυνατούσε να γνωρίσει τον κόσμο, οπότε και η δημιουργία θα ήταν άδικη .

2.  Κάθε γλώσσα είναι πλήρης και αυτοδύναμος , και μπορεί να αυτοαναφέρεται να αυτοπροσδιορίζεται και να αυτοελέγχεται.                                                        (Α=Α ανακλαστική ιδιότητα-αυτοπαθής)

3.  Κάθε γλώσσα δύναται με τη δομή της να αποδώσει τα νοήματα που εκφράζεικάθε άλλη γλώσσα. Α=Β <=> Β=Α ( συμμετρική ιδιότητα ) . Όλες οι γλώσσες έχουν σχεδιασθεί, έτσι ώστε, να είναι εύληπτες απ’ τον άνθρωπο , για να μπορεί να ομιλεί ,να γράφει και να συλλογίζεται με αυτές. Επί πλέον να ανιχνεύει και τα της Αρχής. Αυτό το προσόν δεν το έχουν, και δεν θα το αποκτήσουν οι πίθηκοι η οι χοίροι.

4.    Αρκεί μια μόνο γλώσσα στη γη, για να δηλώσει το όλο. Αλλά όταν το ον έχει στόχο την εύρεση του κρυμμένου θησαυρού, έρχονται αρωγοί, γι’ αυτό το σκοπό, οι πολλές γλώσσες της γης που είναι σε ευγενή άμιλλα .

Εάν Α=Β και Β=Γ => Α=Γ ( μεταβατική ιδιότητα ) .

Οι γλώσσες είναι η εξωτερική μνήμη του ανθρώπου και μπορεί με τη βοήθειά τους να αναγνώσει το παρελθόν του, να κρατήσει το παρόν του, με προοπτική να στηρίξει το μέλλον του. Η γλώσσα σου είναι το τέλειο όργανο. Ένα Λογοσκόπιο απόλυτης όρασης, για κάθε ιχνηλασία.

5. Κάθε γλώσσα , ως κώδικας , ως σύστημα , ως ενότητα, μπορεί να δηλώσει, να απεικονίσει ,να ορίσει κάθε βέβαιο και κάθε αβέβαιο ενδεχόμενο.

6. Κάθε γλώσσα έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει την πάσα αλήθεια , επί παντός. Ο σεβασμός προς τη γλώσσα σου είναι ένα μέτρο με το οποίο θα μπορείς να βρεις τις ορθές ερωτήσεις, ώστε αυτή αβίαστα να σου δώσει τις απόλυτες απαντήσεις. Ρώτα ορθά , λάβε απόλυτα σωστά. Η τέχνη του σοφού Σωκράτη εις το ερωτάν, ανέδειξε την ενυπάρχουσα γνώση του αχθοφόρου. Οι περισσότεροι ειδήμονες είναι αχθοφόροι, που δυστυχώς γι αυτούς, δεν θα συναντήσουν ένα Σωκράτη για να τους δείξει τα καλούδια που μεταφέρουν στο σακούλι τους .

7. Όλες οι γλώσσες, ως κόρες της ιδίας Αρχής,του ιδίου σημείου αναφοράς, είναι ισοδύναμες, διότι έχουν κληρονομήσει εξ ίσου τις γονικές ιδιότητες, ασχέτως αν έχουν εμφανισθεί αυτές οι ιδιότητες στους χρήστες-ανθρώπους. Η ιδιότητα αυτή , της ισοδυναμίας, ισχύει και για τις χαμένες και για τις τρέχουσες, αλλά και γι” αυτές που θα εμφανισθούν στο μέλλον. Και αυτό στο δηλώνω εγώ το κείμενο, που συμμετέχω από τότε, ως ορατή απεικόνιση, αυτών των ιδιοτήτων της Αρχής.

8. Κάθε γλώσσα έχει τη δική της μοναδική αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των γραμμάτων της και του συστήματος αρίθμησης, οπότε κάθε γλώσσα έχει το δικό της λεξαριθμικό σύστημα.

9. Όλες οι γλώσσες στηρίζουν το ον για να το οδηγήσουν στη θέση του Ανθρώπου. Με το λόγο του ο άνθρωπος μπορεί να στήσει το εγώ του και να δει με υπερ-οψία τον κόσμο του. Γι” αυτό η έννοια του εγω-ιστή και του υπερ-όπτη είναι θετικές μόνο για τα ανώτερα επίπεδα εννόησης.

10 . Εάν ένας άνθρωπος γνωρίζει όλες τις γλώσσες του κόσμου και έχει σπουδάσει όλες τις επιστήμες, αλλά η δόξα του είναι “άνευ γνώσεως λόγου”, τότε είναι ένας “πολιτισμένος Αθηναίος” που μπορεί να δικάσει σε θάνατο, πάλι, ένα μελλοντικό Σωκράτη

θάλαττα ! θάλαττα !

Φίλε επισκέπτα

Η γλώσσα που μιλάς είναι το μοναδικό όργανο με το οποίο βλέπεις και θεωρείς. και το όργανο αυτό δεν είναι έργο δικό σου, αλλά ούτε και έργο των προγόνων σου.

Όταν γεννήθηκες όλα ήταν έτοιμα μπροστά σου.

1) Το φως για να βλέπεις τα πράγματα . (το ίδιο δεν το βλέπεις, εκτός και εάν το αναλύσεις ) !

2) Ο αέρας που αναπνέεις. ( και αυτός αόρατος είναι).

3) Το νερό που πίνεις . ( διάφανο και αυτό ).

4) Η γη γεμάτη με δώρα. ( το ορατό στέρεο μέρος για να πατάς, να ζεις και να αφήνεις τα ίχνη σου )

Δηλαδή έχεις λάβει δωρεάν την τετράδα πυρ – αήρ – ύδωρ- γη και δεν θα λάβεις δωρεάν, την γλώσσα σου;

Η γλώσσα σου λοιπόν, είναι ένα δώρο, έτοιμο και έτυμο, πέραν του φωτός. Είναι ένα κουτί με δώρα, σαν το κουτί της Πανδώρας, το οποίο, από άγνοια και φόβο δεν το άνοιξες.

Ακόμη δεν ξέρεις, και δεν μπορούν να σου πουν ούτε οι γλωσσολόγοι

α) Από που, πόσα και ποια είναι τα πρωτόλεια γράμματα της γλώσσας σου .

β) Γιατί έχουν τα γράμματα αυτή τη σειρά , (ιερή ακολουθία, που όλοι την δέχονται, χωρίς εξήγηση )

γ) Γιατί αυτή η αντιστοιχία μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων,

δ) Γιατί αυτή η αντιστοιχία μεταξύ γραμμάτων και αριθμών.

ε) Ποια η αλήθεια, πέραν της ερμηνείας που δίδει η γραμματική, για τα πνεύματα και τους τόνους.

Με την γλώσσα σου μπορείς να βρίσεις, να καυτηριάσεις, να συμπονέσεις , να τεκμηριώσεις ένα επιστημονικό πόνημα, να φέρεις πληροφορίες, να δεις παρελθόν, να ορίσεις παρόν, και να εξαγάγεις πορίσματα για το μέλλον. Η γλώσσα σου ως δίκαιη οντότητα, σου παρέχει υλικό, ακόμη και να την αρνηθείς, να την πολεμήσεις. Αλλά να θυμάσαι, φίλε αναγνώστα, ότι την ζημιά θα την υποστείς εσύ. Όποιος βάζει φραγμούς στο γλωσσικό του σύστημα περιορίζει το πεδίο ορατότητας του όντος και του σβήνει τον πίνακα εννόησης .

Φίλε αναγνώστη, βρίσκεσαι ακόμη στο σπήλαιο, σε εμβρυακή κατάσταση.

Όμως:

1) τολμάς να λες ότι είσαι ονοματουργός. Χειρούργος της γλώσσας σου είσαι γι’ αυτό την “πανεπιστημιούπολη” την χειρουργείς και την κάνεις “πανεπιστημιόπολη”.

2) Δεν βλέπεις τα δώρα που φέρνει το εν και είσαι τυφλός στο φως του άστρου. Εν τούτοις λες ότι βλέπεις το μεγαλείο του εν-αστρου ουρανού.

3) Δεν ξέρεις το δια αλλά ούτε και το δίκτυο, λες όμως ότι ξέρεις να γεννάς το δια-δίκτυο.

4) Ενώ η λέξη αιχμάλωτος ( άλωση δια της αιχμής ) δεν συνάδει με τον σημερινό πολιτισμό, δεν τολμάς ως γλωσσολόγος να πλάσεις την αντίστοιχη λέξη του σήμερα και να την επιβάλλεις στο γλωσσικό σύστημα. ( αφού λες ότι έχεις το πάνω χέρι )

5) Η δομή της γλώσσας , θα επιτρέψει μελλοντικά στον ειδήμονα, όπως και όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο , ν’ αλλάξει και την λέξη κηδεμόνας για να πάψουν μερικοί να θάβουν τα ορθά, κηδεμονεύοντας . Η γλώσσα σου , σε έχει πάρει από τα χέρια , και σου ορίζει πώς, από πού και προς τα πού να βαδίζεις . Ανυσματικά !!!.

Στράτα ! Στρατούλα !

 • Ηράκλειτος

  Αυγούστου 27th, 2012

  Απάντηση

  Φυσικά όλα αυτά ακούγονται γοητευτικά.
  Παρατήρηση πρώτη: Η γλωσολογία διαχωρίζει τη θέση της και τον προορισμό της από τη γλωσσογονία για την οποία δηλώνει όντως άγνοια και αναρμοδιότητα.Ενώ εσεις δηλώνετε εμμέσως πλην σαφώς γνώστες της γλωσσογονίας.Γιατί δεν δίνετε σαφείς απαντήσεις για τη γλωσσογονία αλλα μόνο αφήνετε να εννοηθεί ότι γνωρίζετε ;
  Πραγματικά θα είχε πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως γιατί το άλφα πρώτο και το β δεύτερο.
  Παρατήρηση δεύτερη: Έχετε θέσει τις όποιες θέσεις έχετε στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και στη βάσανό της ; Αν ναι τι απαντήσεις έχτε πάρει;
  Παρατήρηση τρίτη : Ο Βιτκεσταν αν δεν κανω λαθος ελεγε «τα όρια της γλώσσας μου τα όρια του κόσμου μου», δηλ. είναι πολύ σημαντικό πολιτισμικό στοιχείο η γνώση περί της γλώσσης. Όμως μήπως πρέπει να υπάρξει προηγουμένως μια προ-παιδεία (προπαίδεια μιας και χρησιμοποιείτε αρκετούς μαθηματικούς όρους) πριν αυτό το «κολύμπι στα βαθιά»; ) Πως θα μπορούσα εγώ ένας δάσκαλος να βάλλω τα παιδιά μου στα ρηχά πρώτα; Και σε ποια ρηχά; Ποιες είναι οι προτάσεις σας δηλ. για τη διδασκαλία της γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού; Τι κάνουμε στραβά και τι σωστά;

 • ΓΈΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (Τζίνα)

  Οκτωβρίου 28th, 2010

  Απάντηση

  τι κανουμε τωρα???

 • ΓΈΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (Τζίνα)

  Οκτωβρίου 14th, 2010

  Απάντηση

  Εύγε Φίλε μου Ευχαριστώ που εισήλθες στην συνειδητότητά μου εαυτέ μου… είσαι τόσο αναγκαίος τώρα…

Σχολιάστε...