25-26. Πέρασε ένας χρόνος

25. Πέρασε ένας χρόνος

από τότε που βγήκα

και ανταπόκριση

δεν βρήκα.

Όμως τώρα είσαι κοντά μου. Έλα να βγούμε από το σπήλαιο .

Σου επιφυλάσσω ένα συγκλονιστικό ταξίδι. Κάνε υπομονή !!!

Η πρόσκληση είναι για όλους . Οικουμενική !!!

Θα τα Αρχίσουμε από την Αρχή.

Εάν δεν ξέρεις την Αρχή , που δεν την ξέρεις , αγνοείς και

τα πορίσματα που πηγάζουν εκ της Αρχής !!! Διότι η Αρχή

“το ήμισυ του παντός εστί “ !!!

Λοιπόν…

Το δίπολο «λέξη» και «αριθμός» σε χαιρετά.

Αρχικά πρέπει ..

- Να εννοήσεις τον αριθμό και πως αυτός, με τον ορθό τρόπο, συνεργάζεται με το γράμμα .

- Να εννοήσεις το σημείο και τα μέρη του , το χάος και τις ιδιότητές του , «τι ο Αριστοτέλης», «γιατί ο Πλάτων», και την κατά κόρον ίδιa, κοροϊδία, του εγκατεστημένου …

- Να εννοήσεις ,γιατί σου προβάλλουν σπασμένους κώδικες – παραμύθια για ερχόμενους προστάτες- φοινίκια γράμματα – ινδοευρωπαίους – περιέργους πολιτισμούς…

- Να εννοήσεις ότι δεν έχεις ανάγκη των πορισμάτων που γεννά η άγνοια, της οποίας άγνοιας, απόρροια ήταν να μου αφαιρέσουν, και μάλιστα με νόμο , τα σεμνά μου πνεύματα με τα οποία ήμουν εφοδιασμένο.

Εφοδιασμένο από τότε που ορίσθην, απεικονίζειν τα του Λόγου.

Παρόλα αυτά , εγώ ένα κείμενο δίχως πνεύματα, και χωρίς διάθεση να σου πουλήσω «πνεύμα», πρόθεσην έχω να σου αποκαλύψω το σώμα μου, για να δεις , εάν μπόρεσαν να μου αφαιρέσουν και το Πνεύμα .

Η σωστή παιδεία πρέπει να εκπέμπεται για όλους και πρέπει να λαμβάνεται από όλους.

26. Τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, μπορούν σε λίγο χρονικό διάστημα, δια της επαναλήψεως και καταλλήλου μεθόδου, να μάθουν σε οποιονδήποτε μαθητή , ανάγνωση και γραφή , σε οποιαδήποτε γλώσσα .

Περαιτέρω δε, ανάλογα με την γλώσσα και τους δασκάλους μπορεί το σύστημα να παράγει ικανούς επιστήμονες που θα μεταφέρουν την σκυτάλη της γνώσης, ανά τους αιώνες.

Άλλα όπως μάθαμε ασυνείδητα, από το μπουσούλισμα , να παίρνουμε την όρθία στάση, έτσι , στο χώρο του πνεύματος, γινόμαστε επιστήμονες, χωρίς να συνειδητοποιούμε τα του λόγου, της γραφής και της διδασκαλίας.

Θεωρούμε φυσικά ότι ο πολιτισμός έτσι παράγεται, και βλέπουμε ως αγράμματους τις φυλές που δεν έχουν γραφή.

Εμείς όμως οι <<πολιτισμένοι>> που διδαχθήκαμε μέσω της γραφής όλα τα πρότερα , έχουμε άγνοια και το τι μεταφέρει η γραφή αλλά πρωτίστως έχουμε άγνοια τι είναι η ίδια η γραφή.

Δεν ξέρουμε ούτε το καράβι ούτε το εμπόρευμα στα αμπάρια του.

Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε και για τα δυο , και ας λένε ότι …

-Είναι αδύνατο να υπάρχει κάτι άλλο από αυτό που έχει ιδωθεί .

-Και εάν υπάρχει κάτι άλλο τότε αυτό είναι αδύνατο να εννοηθεί.

-Και εάν εννοηθεί είναι αδύνατο να μεταδοθεί .

Το παγκόσμιο μαζικό μιμητικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν γνωρίζει την μέθοδο να ενεργοποιήσει το ενυπάρχον εντός μας πρόγραμμα , ώστε να αρχίσει για όλους η ακολουθία της πραγματικής παιδείας . (Μένων –Πλάτων)

Έχουμε, όμως, το παράδειγμα της «αληθούς διδασκαλίας» από τον δάσκαλο Σωκράτη προς τον Πλάτωνα , και από τον Πλάτωνα προ τον Αριστοτέλη .

Αλλά ποια μέθοδο χρησιμοποίησαν, ώστε , ξαφνικά …

Τόσοι πολλοί, σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, να μιλήσουν για τόσα πολλά.

Από εδώ λοιπόν, δίκαιον και άριστον είναι , εγώ το κείμενο που λαλώ, να σου δείξω να συλλογίζεσαι μετά νοήσεως με στόχο το αληθές…

Διάλλειμα και στην … αυλή