27-36. Αιτούμενο – Υπάρχον

Προς τι η σελίδα τούτη ;

( το αιτούμενο )

27. Γι’ αυτό που είναι αιτούμενο

σ’ ανατολή και δύση

και δεν ετόλμησε κανείς

ως τώρα να το θίξει

28. Αυτό λοιπόν που ψάχνετε

σ΄ανατολή και δύση

ρότα από δω θα πάρετε

να βρείτε εσείς την λύση

29. Γι’ αυτό που λίγοι ξέρουνε

και ομιλούν πολλοί

το δείχνουν περισσότεροι

κανείς δεν τόχει δει

30. κι’ ανόμιστα νομίζουνε

πως τόχουνε νομίσει

και όλοι τους δηλώνουνε

πως τόχουν εννοήσει

ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ

( η υπάρχουσα κατάσταση )

31. Δηλώνοντας μονόφθαλμοι

Βρεθήκαν στην αρχή

οι δε ακολουθήσανε

και μπήκαν στην γραμμή.

32. Στου μπροστινού τον ώμο

τα χέρια πισινού

ωθούντες και ωθούμενοι

απ’ το εδώ για αλλού.

33. Τους πισινούς σαν ρώτησα

ορέ τραβάτε που;

34. Οι μπροστινοί μας ξέρουνε

εμείς να τους ωθούμε

αυτοί τον δρόμο βρίσκουνε

και εμείς ν” ακολουθούμε

35. και μπροστινούς σαν ρώτησα

36. Eμείς να οδηγούμε οι πισινοί μας ξέρουνε που μας ωθούν εκεί εμείς απλά δηλώσαμε και ακολουθούν αυτοί